a) Zákazník souhlasí s poskytnutím osobních údajů.

b) Pronajímatel tímto prohlašuje, že získané údaje bude používat pouze k účelům, k nimž byly údaje poskytnuty a nadále s nimi bude zacházet v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů.