Je v zájmu společnosti Koreček Zdeněk chránit vaše soukromí. Dříve než prostřednictvím tohoto webu poskytnete jakákoli osobní data, přečtěte si prosím následující informace.

Poskytnutím osobních údajů vyslovuje poskytovatel - subjekt údajů - souhlas se zpracováním těchto údajů správcem údajů - společností Koreček Zdeněk.

Koreček Zdeněk zaručuje, že vaše osobní data nebudou předána ke zpracování třetí straně a budou zabezpečena proti přístupu neoprávněných osob. K vašim osobním údajům má v naší společnosti přístup omezený okruh pověřených osob.

S vašimi osobními údaji bude nakládáno pouze způsobem odpovídajícím příslušným ustanovením zák. č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, a to výhradně k těmto účelům:

  • zpracování statistických dat
  • archivnictví vedené na základě zákona
  • nabízení obchodu nebo služeb subjektům údajů
  • kontaktování subjektu za účelem nabídky spolupráce
  • kontaktování subjetku ve věci soutěže pořádané správcem údajů.

Společnost Koreček Zdeněk je oprávněna poskytnout jakékoliv dostupné informace o vaší osobě orgánům činným v trestním řízení.